Privacy

Privacybeleid

Toer Fiets Club Weesp (“TFC Weesp”, “wij”, “ons” of “onze”) doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Alvorens lid te worden, voor registratie van gegevens in onze ledenadministratie, registratie voor en deelname aan toertochten of het gebruik van onze website www.tfcweesp.nl (Website) raden wij je aan onderstaand privacybeleid aandachtig door te nemen. Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Ons uitgangspunt is dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn om onze diensten te leveren.

 

Ledenadministratie

Om lid te worden van TFC Weesp vragen wij enkele gegevens van (potentiële) nieuwe leden die voor onze ledenadministratie en die van de Nederlandse Toer Fiets Unie (“NTFU”) van belang zijn. De gegevens die hiervoor worden verzameld zijn voor- en achternaam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Indien u reeds lid bent van de NTFU vragen wij tevens uw NTFU-lidnummer.

Indien u zich als lid uitschrijft bij TFC Weesp zullen wij slechts de noodzakelijke gegevens die worden gebruikt voor statistische doeleinden bewaren. Alle andere gegevens zullen na verloop van twee jaren na afloop van het kalenderjaar waarin het lidmaatschap is beëindigd, uit onze administratie worden verwijderd.

Deelname toertochten

Indien u zich inschrijft voor een van de toertochten van TFC Weesp dient u zich hiervoor in te schrijven. Het inschrijven kan op twee manieren.

U kunt zich inschrijven op de dag van de toertocht op het clubhuis van TFC Weesp via een inschrijfkaart. Hierbij worden alleen de noodzakelijke persoonsgegevens van u gevraagd die nodig zijn voor contact en in geval van calamiteiten: voor- en achternaam, woonplaats en e-mailadres, noodnummer en NTFU-lidnummer. U hoeft alleen de gegevens in te vullen die u zelf wilt verstrekken.

U kunt zich ook vooraf inschrijven op de website van de NTFU. Hierbij worden de volgende gegevens van u gevraagd: voor- en achternaam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.

Opt-in voor relevante aanbiedingen en activiteiten per mail

Bij de inschrijving voor een van de toertochten wordt tevens van u gevraagd of de vereniging, TFC Weesp, u per mail mag benaderen voor relevante aanbiedingen en activiteiten. Indien u hiervoor akkoord geeft geldt dit als een expliciete toestemming (“opt-in”). Indien u van TFC Weesp een nieuwsbrief, aanbieding, aankondiging van activiteiten of anderszins een bericht ontvangt met een informerend of commercieel karakter dat als e-mail marketing valt aan te merken, heeft u te allen tijde de gelegenheid zich hiervoor af te melden. Indien u zich uitschrijft zullen wij uw mailadres uit ons e-mail marketingbestand verwijderen en zult u geen e-mailmarketing meer ontvangen van TFC Weesp.

Cookies

Door de Website te bezoeken worden ook (persoons)gegevens van je verzameld middels cookies. De cookies kunnen je locatie bepalen, IP-adres, internetbrowser en apparaat type inzien en analyses maken van je activiteiten op onze Website. Voor meer informatie verwijzen we je naar de paragraaf Cookies. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt maar slechts voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hieronder nader omschreven.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

TFC Weesp verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen;

 • Inschrijven voor evenementen via onze Website;
 • Correspondentie per mail over activiteiten op TFCWeesp.nl die aansluiten bij jouw voorkeuren;
 • Indien je je hebt aangemeld, het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Het afhandelen van bestellingen voor producten en/of diensten op de Website;
 • Je te bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het verbeteren van ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren; en
 • Afhandelen van klachten of het beantwoorden van vragen, het uitvoeren van audits en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Indien wij gegevens aan derden verstrekken dan doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld van wanneer wij gegevens delen is Scan & Go, zoals hieronder nader is gespecificeerd.

Scan & Go en online inschrijven

Scan & Go is een registratiesysteem van de NTFU dat wordt ingezet door toertochtorganisatoren. Wanneer jij je via de Website inschrijft voor een evenement worden jouw gegevens opgenomen in onze administratie en gedeeld met de NTFU. Ook wanneer jij jouw Scan & Go barcode laat scannen bij een evenement worden gegevens met de NTFU uitgewisseld. Jouw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • De persoonsgegevens van deelnemers worden opgenomen in onze administratie;
 • Persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen;
 • Persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan de NTFU.

Voor het verstrekken van persoonsgegevens door TFC Weesp aan de NTFU heeft TFC Weesp een verwerkersovereenkomst getekend met de NTFU.

Beveiliging

TFC Weesp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@tfcweesp.nl

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tfcweesp.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Cookies

TFC Weesp gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heb je vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar TFC Weesp.

Vragen?

Heb je overige vragen? Dan kun je ons bereiken via een van de onderstaande kanalen:

E: info@tfcweesp.nl
T: 06 5396 0749
Sportpark Papelaan, Papelaan 126, 1382 RP
www.tfcweesp.nl